مدیرعامل : آقای رسولی

مدیرعامل : آقای رسولی

کاظم  رسولی متولد سال 1361 کارشناسی ارشد فیزیولوژی - کارشناسی ارشد MBA از موسسه ماهان ، عضو هیئت مدیره شرکت مهرآذین ، مدیر مسئول موسسه ترنم البرز ، مدیرعامل شرکت چاپ و بسته بندی ترنم دارای 19 سال سابقه مدیریتی ، 7 سال به عنوان مدیر تبلیغات شرکت صنایع غذایی آچاچی ، 12 سال مدیر عامل شرکت چاپ و بسته بندی ترنم

۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | 1677141941 | بازدید: 141 | 1704714622